Kontrola spalinové cesty

Kominictví Praha

STAVBA A MONTÁŽ KOMÍNA

Mezi nejdůležitější důvody pro zodpovědné čištění komínů a kontroly spalinových cest patří především snížení rizika komínového požáru, ochrana zdraví (eliminace nebezpečných plynů), lepší ventilace kouře, který nezůstává uvnitř interiéru a je správně odváděn ven.

 

ZPŮSOB KONTROLY SPALINOVÉ CESTY – podle vyhlášky Č. 34/2016 SB.
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 

Budeme rádi, když se obrátíte na nás, uděláme maximum proto, abyste se k nám i rádi vraceli.

Konzultace zdarma