Obecné podmínky a Podmínky užití webových stránek

Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost.

 

Internetové stránky pracují pouze s kontakty Uživatelů, které sami uvedou, nikoli s osobními údaji.

 

Internetové stránky Provozovatele mohou používat tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné.

 

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části těchto stránek.

 

Některé z informací publikovaných na stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.jans31.sg-host.com. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek.

 

Smyslem služby je propojení Uživatelů internetových stránek s poskytovateli služeb. Smyslem činnosti je zprostředkování kontaktů Uživatelům a Potencionálním zákazníkům za využití veřejně dostupných zdrojů.

 

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. Nabízené služby nejsou závazné a Uživatel webových stránek na ně nemá nárok

 

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

 

Podmínky byly aktualizovány dne 2.6.2020