Ochrana osobních údajů

Jsme pevně odhodláni chránit kontakty, případně osobní údaje.  V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se popisuje, proč a jakým způsobem shromažďujeme a používáme kontakty, případně osobní údaje, a jsou zde uvedeny informace o právech jednotlivců.  Jsme oprávněni používat kontaktní údaje, případně osobní údaje, které nám byly poskytnuty, pro jakékoli účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pro jiné účely uvedené na místě, kde jsou údaje shromažďovány.

Kontaktní údaje popř, Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou (např. dokud existuje náš vztah s určitým obchodním kontaktem nebo dokud je nutné jej evidovat).

Shromažďujeme pouze údaje za účelem lepšího fungování internetových stránek a zprostředkování kontaktů pro poptávku služeb, těmito údaji mohou být Jméno, Telefonní číslo, Emailová adresa, pokud je Uživatel webových stránek uvede.